Projektinformation

Projekttitel:
Systemperspektiv för effektiv produktion och användning av vätgas via koppling till fjärrvärme
Projekttitel (eng):
System perspective for efficient production and use of hydrogen in connection to district heating
Project manager:
Anders Wickström
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
51532-1
Projektstart:
2020-12-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20201 061 500 kr
2021871 500 kr
20222 099 000 kr
Total:4 032 000 kr
Programområde:
Värme, forskningsprogram
Program:
Termo – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndighetens andel:
81 %
Energimyndighetens handläggare:
Sofia Andersson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att göra processen el-vätgas-el lönsam för regionala kraftbolag genom att undersöka möjligheterna att ta tillvara och hitta avsättning för biprodukterna, varmt vatten, het ånga och syrgas. Projektet ligger i linje med programmets mål att nyttiggöra överskottsvärme på ett resurseffektivt sätt.
Ärendesammanfattning (eng):
The efficiency in the conversion process electricity-hydrogen-electricity, is about 30% only. This makes this process unprofitable in Sweden, with today's market conditions. This project will investigate the possibility of making the conversion process profitable for regional power companies by looking at the possibilities of utilizing the heat losses and oxygen, in order to create added value in the process. The heat can be used as a resource in an existing district heating plant or other process and thereby generate revenue. The aim is to increase the efficiency of the entire process to at least 60%. The oxygen can, if no other more valuable area of use is found, be used in the combustion of biomass or waste, which increase the combustion efficiency and reduces / eliminates nitrogen compounds in the flue gases. The project will also optimize the processes and analyse how policy instruments affect profitability.