Kontaktinformation

Fjärrvärmenämndens kansli

Hos nämnden finns ett kansli som sköter bland annat ärenderegistrering och övrig beredning av ärenden. Kansliet är en del av Energimyndigheten.

 

Åsa Sundell
Jurist/sekreterare i Fjärrvärmenämnden
Telefon: 016-542 06 14
Fax: 016-544 20 99 

 

 

Kartor

Så här hittar du till:

Energimyndighetens konferenslokaler i Stockholm (medlingssammanträden)

Fjärrvärmenämndens kansli i Eskilstuna

 

Adresser

Eskilstuna

Stockholm

Besöksadress:
Gredbyvägen 10
Besöksadress:
Rosenlundsgatan 9


Postadress:
Fjärrvärmenämnden
Box 310
631 04 Eskilstuna

 
Telefon: 016-544 20 00 Telefon: 016-544 22 20