Kontaktinformation

Fjärrvärmenämndens kansli

Hos nämnden finns ett kansli som sköter bland annat ärenderegistrering och övrig beredning av ärenden. Kansliet är en del av Energimyndigheten.

Åsa Sundell
Jurist/sekreterare i Fjärrvärmenämnden
Telefon: 016-542 06 14

Jessica Netzel
Jurist/stf sekreterare i Fjärrvärmenämnden
Telefonnummer: 016-544 23 48

Kartor

Så här hittar du till:

Fjärrvärmenämndens kansli i Eskilstuna

Adress

Besöksadress: Gredbyvägen 10

Postadress: 
Fjärrvärmenämnden
Box 310
631 04 Eskilstuna

Telefon: 016-544 20 00