Tidsfördröjningar och öppettider

Det finns tidsfördröjningar för vissa åtgärder i unionsregistret som du som kontoinnehavare eller ombud bör vara medveten om. Tidsfördröjningarna i unionsregistret är inlagda för att höja säkerheten i registret. 

 Tidsfördröjningar och helgdagar i unionsregistret påverkar:

  • hur lång tid det tar att genomföra en transaktion till ett annat konto.
  • hur lång tid det tar att lägga till ett konto i betrodda kontolistan

Klicka på bilden för att se den i större format.

Konton EU och Kyoto

Transaktionsfördröjningar inom betrodda kontolistan

Alla överföringar som finns med i listan över betrodda konton utförs omedelbart om de föreslås mellan klockan 10.00 och 16.00 MET om transaktionen föreslagits under en arbetsdag. Överföringar som föreslås efter 16.00 MET ska utföras följande arbetsdag klockan 10.00 MET.

Transaktionsfördröjningar utanför betrodda kontolistan

Alla överföringar som inte finns med i listan över betrodda konton, som förslås för utförande före kl. 12.00 MET på en arbetsdag utförs kl. 12.00 MET följande arbetsdag.

Transaktioner som föreslås för utförande efter kl. 12.00 MET på en arbetsdag ska utföras kl. 12.00 MET den andra arbetsdagen efter dagen för förslaget till utförande.

Det är möjligt att avbryta en överföring utanför den betrodda kontolistan fram till 2 timmar innan överföringen sker.

Registrering av konto i listan över betrodda konton

En registrering av ett konto i listan över betrodda konton innehåller per automatik en fördröjning på fyra arbetsdagar innan kontot godkänns och läggs till i listan i unionsregistret. För persondepåkonton under Kyotoprotokollet är fördröjningen sju arbetsdagar. Det är inte på något sätt möjligt att kringgå fördröjningen som finns till för att skydda kontot.

Alla konton som tillhör samma kontoinnehavare läggs automatiskt till i listan över betrodda konton.

Läs mer om listan över betrodda konton

Persondepåkonoton under Kytoprotokollet

Alla transaktioner från ett persondepåkonto under Kytoprotokollet har en fördröjd leveranstid på 26 timmar och överföringen kan bara genomföras på konton som är upplagda i den betrodda kontolistan. Det är en fördröjning på sju arbetsdagar efter ett andra godkännande av ett ombud för att få ett konto betrott.

Handläggningstider

Ett ansökan om konto i unionsregistret ska handläggas av oss på Energimyndigheten inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inkommit. Vanligtvis sker det dock mycket snabbare än så.

Om ansökan avslås ska detta meddelas dig som ansöker. Behöver vi extra tid för att granska din ansökan kan ytterligare 20 dagars handläggningstid användas. I så fall meddelar vi dig.

Helgdagar

Unionsregistret är stängt för transaktioner under lördagar och söndagar. Under allmänna helgdagar (enligt lag 1989:253) är den svenska delen av registret stängt, vilket förlänger eventuella väntetider med en arbetsdag. Årets aktuella datum ser du nedan.

Om mottagarkontot för en transaktion administreras av en annan medlemsstat och det där finns andra helgdagar registrerade kan det påverka tidpunkten för när enheterna levereras till kontot.

Allmänna helgdagar

2020-12-25 Juldagen
2020-12-26 Annandag jul
2021-01-01 Nyårsdagen
2021-01-06 Trettondedag jul
2021-04-02 Långfredagen
2021-04-04 Påskdagen
2021-04-05 Annandag påsk
2021-05-01 Första maj
2021-05-13 Kristi himmelfärdsdag
2021-05-23 Pingstdagen
2021-06-06 Sveriges nationaldag
2021-06-26 Midsommardagen
2021-11-06 Alla helgons dag
2021-12-25 Juldagen
2021-12-26 Annandag jul