Tidsfördröjningar och öppettider

Det finns tidsfördröjningar för vissa åtgärder i unionsregistret som du som kontoinnehavare eller ombud bör vara medveten om.

 Tidsfördröjningar påverkar:

  • hur lång tid det tar att genomföra en transaktion till ett annat konto.
  • vilka tider under dagen och veckan och året som transaktioner.
  • genomförshandläggningstiden för en ansökan om att öppna eller registrera ombud på ett konto.

26 timmars fördröjning av transaktioners slutförande

För en ökad säkerhet har alla transaktioner en fördröjd leveranstid på 26 timmar.

Det finns dock undantag från regeln. En transaktion från ett handelskonto till ett betrott konto har ingen 26-timmarsfördröjning utan slutförs omedelbart .

Men transaktioner slutförs endast under arbetstid (10:00–16.00 CET). Transaktioner som godkänns utanför arbetstid slutförs därför klockan 10:00 CET nästkommande arbetsdag.

Klicka på bilden för ett större format.Tabell över transaktioner. Om en transaktion påbörjas från ett persondepåkonto, verksamhetsutövardepåkonto eller ett luftfartygsoperatörskonto till ett konto i listan över betrodda konton dröjer leveransen 26 timmar från det att den signeras, alternativt godkänns av ett extra behörigt ombud om en finns registrerad på kontot. Om en transaktion påbörjas från ett handelskonto till ett konto som inte finns i listan över betrodda konton dröjer leveransen 26 timmar från det att den signeras, alternativt godkänns av ett extra behörigt ombud. Om en transaktion påbörjas från ett handelskonto till ett konto som finns i listan över betrodda konton sker leveransen omedelbart efter att den signerats, alternativt godkänts av ett extra behörigt ombud.

Transaktionens påbörjande

Transaktioner kan bara påbörjas under vardagar mellan 10:00 -16:00 CET/CEST. Om en transaktion registreras annan tid så påbörjas den först klockan 10:00 följande vardag.

Överlämnanden genomförs omedelbart efter att den godkänts av ett andra ombud eller extra behörigt ombud.

Helgdagar

Varje medlemsstat kan dessutom besluta om att nationella helgdagar ska undantas från registrets vardagar. I Sverige gäller det nationella helgdagar enligt lag 1989:253. Årets aktuella datum publiceras i våra Nyheter. Om mottagarkontot administreras av en annan medlemsstat och det där finns andra helgdagar registrerade kan det påverka tidpunkten när enheterna levereras till kontot.

Registrering av konto i listan över betrodda konton

En registrering av ett konto i listan över betrodda konton innehåller per automatik en fördröjning på sju arbetsdagar innan kontot godkänns och läggs till i listan i unionsregistret. Det är inte på något sätt möjligt att kringgå fördröjningen som finns till för att skydda kontot.

Alla konton som tillhör samma kontoinnehavare läggs automatiskt till i listan över betrodda konton.

Läs mer om listan över betrodda konton

Handläggningstider

Ett ansökan om konto i unionsregistret ska handläggas av oss på Energimyndigheten inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inkommit. Vanligtvis sker det dock mycket snabbare än så.

Om ansökan avslås ska detta meddelas dig som ansöker. Behöver vi extra tid för att granska din ansökan kan ytterligare 20 dagars handläggningstid användas. I så fall meddelar vi dig.